سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

انواع ضایعات آهن

انواع ضایعات آهن


کاربرد پهناور نانوذرات مغناطیسی در صنعت های متفاوت از جمله صنعت های ساخت امکانات ذخیره داده ها    , حسگرها و همینطور مصارف طبابت از قبیل تصویربرداری MRI موجب شده تا مطالعات اکثری در منطقه ایجاد انواع ضایعات آهن, در اختیار گرفتن بعد ها , ساختار و خاصیت ویژه این مواد صورت گیرد . روش شیمیایی از جمله روش‌های همگانی ایجاد نانوذرات مغناطیسی است , البته معایب مضاعف این‌راه , مسیر ایجاد نانوذرات مغناطیسی را در راستای ایجاد زیستی آن ها متمایل نموده است .

پزشک سید محمد رئوف حسینی تجمع نانوذرات , توزیع ابعادی پهناور و عدم مقاومت را از مهمترین معایب روش‌های ساخت شیمیایی نانوذرات برشمرد و ادامه داد : «تولید زیستی نانوذرات هم در کنار ویژگی‌های مثبت , دارنده عیوبی از جمله بازدهی ناچیز و سرعت زیر است . انواع ضایعات آهن این مورد موجب شده تا ایجاد زیستی نانوذرات در مقیاس صنعتی , غیر ممکن باشد . در طرح حاضر , روشی بیان شده که باوجود این‌که از طریق زیستی جهت ایجاد نانوذرات مغناطیسی به کارگیری می گردد , از سرعت و بازدهی بالایی هم شامل است . »

از یک ‌سو , به کار گیری از ضایعات آهن به‌عنوان مواد اول و از طرف دیگر , عدم به کار گیری از مواد شیمیایی لاکچری و آلاینده در پروسه زیستی ابداع‌شده , طرح حاضر را از هر نظر مقرون‌به‌صرفه نموده است .مگنتیک به‌خودی‌ خویش دارنده خواص فرومغناطیس است , ولی وقتی که بعدها ذرات آن کوچک شود و به جهت نانو میل نماید , خاصیت سوپرپارامغناطیس آن نمایان میگردد . این خواص موجب میگردد تا المان‌های مغناطیسی ماده در کسری از ثانیه در حضور عرصه مغناطیسی فرنگی جهت‌گیری کرده و بعد از جدا عرصه فرنگی , به به عبارتی سرعت به صورت نخستین بازگردند . انواع ضایعات آهن  این خواص , که کاربردهای بخش اعظمی در حوزه طبابت و غیرپزشکی داراست , فقط درین جور از نانوذرات تماشا شده‌است . بدین ترتیب در اختیار گرفتن بعدها نانوذرات سنتز شده جهت مراقبت خواص مذکور فراوان دارای اهمیت است . در طرح حاضر , در دست گرفتن بعدها ذرات سنتز شده بوسیله دست اندرکاران فعال سطحی سبز انجام میگردد , که به وسیله باکتری‌های تجزیه‌کننده اوره ایجاد می گردند .به گفته محقق طرح , بعد از سنتز نانوذرات , از طریق پراش پرتو ایکس ( XRD ) جهت گزینش فازهای درست شده و از طریق ریتولد جهت اندازه‌گیری یه خرده آن ها مصرف شده شده‌است انواع ضایعات آهن. خاصیت مغناطیسی نانوذرات به‌وسیله مگنومتر ارتعاشی ( VSM ) معقول شده و توزیع بعد ها آنان به وسیله چک DLS رسم شده‌است . حاصل امتحان FT - IR جهت انتخاب دسته و طریق اتصال کارداران فعال سطحی سبز به تراز ذرات به فعالیت گرفته شده‌است . ضمن این که بررسی صورت و مورفولوژی ذرات , به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری صورت گرفته شده‌است .

نتیجه ها , حاکی از مغناطیس پذیری emu/g 130 و بعد ها پایین 100نانومتری ذرات سنتز شده‌است . ضمن این‌که زمان سنتز از یک ماه به تعدادی دقیقه کاهش پیدا کرده است .

پزشک معالج سید محمد رئوف حسینی – عضو هیأت علمی و مجید دانشور - دانش‌آموخته مدت فوق لیسانس دانشکده صنعتی اصفهان در انجام این پژوهش ها همیاری داشته‌اند . حاصل این عمل , در مجله‌ Journal of Hazardous Materials با ضریب تأثیر 6?434 ( جلد 357 , سال 2018 , صفحه ها 393تا 400 ) به چاپ رسیده است . انواع ضایعات آهن